TV& VIDEO

Hoàng gia Nhật Bản

Bán đấu giá hồi ký của Nhật hoàng Hirohito

Bán đấu giá hồi ký của Nhật hoàng Hirohito

VTV.vn - Hồi ký của Nhật Hoàng Hirohito hồi tưởng về Chiến tranh thế giới thứ 2 và bản sao duy nhất hiện có đã được Bonhams đưa ra bán đấu giá tại New York và thu về 275.000 USD.