TV& VIDEO

Hoàng hậu Michiko

Nhà vua Akihito - Biểu tượng của đất nước Nhật Bản

Nhà vua Akihito - Biểu tượng của đất nước Nhật Bản

VTV.vn - Nhà vua Nhật Bản Akihito là vị Vua được người dân Nhật Bản dành sự yêu thương, kính trọng và tin cậy.