Hoàng Sa - Trường Sa

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"

VTV.vn - Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" được tổ chức tại Đà Nẵng từ 22/9-24/9.