TV& VIDEO

hoạt động quân sự

“Vật thể lạ tại Tuyên Quang và Yên Bái không phải của Việt Nam”

“Vật thể lạ tại Tuyên Quang và Yên Bái không phải của Việt Nam”

VTV.vn - Theo Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, vật thể lạ có hình khối cầu bằng kim loại rơi tại Tuyên Quang và Yên Bái không phải của Việt Nam.