TV& VIDEO

học sinh lớp 4

Mở rộng hiện trường tìm kiếm bé trai bị rơi xuống ống cống tại Đồng Nai

Mở rộng hiện trường tìm kiếm bé trai bị rơi xuống ống cống tại Đồng Nai

VTV.vn - Tất cả các miệng ống cống thông với hệ thống cống đang xây dựng đều được mở. Hiện trường tìm kiếm cũng được mở rộng đến giáp cửa sông Đồng Nai.