TV& VIDEO

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Huyện ủy Yên Khánh học và làm theo phong cách gần dân của Bác

Huyện ủy Yên Khánh học và làm theo phong cách gần dân của Bác

VTV.vn - Huyện ủy Yên Khánh, Ninh Bình đã có quy định phải định kỳ đi cơ sở và trực tiếp đối thoại với dân trước những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.