học tiếng Việt

Ngày càng nhiều người Hàn Quốc lựa chọn học tiếng Việt

Ngày càng nhiều người Hàn Quốc lựa chọn học tiếng Việt

VTV.vn - Cùng với việc phát triển tốt đẹp mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, ngày càng nhiều người Hàn Quốc lựa chọn học tiếng Việt như một ngoại ngữ thứ hai.