TV& VIDEO

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần 3 chính thức khai mạc

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần 3 chính thức khai mạc

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 3 đã khai mạc sáng 4/11 tại Kuala Lumpur, Malaysia.