TV& VIDEO

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 họp tại Italy

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 họp tại Italy

VTV.vn - Tình trạng bất bình đẳng, an ninh mạng và ngăn chặn nguồn cung tài chính cho các tổ chức khủng bố là những nội dung chính được các quan chức G7 tập trung thảo luận.