TV& VIDEO

Hội nghị G7

Trung Quốc chịu sức ép khi G7 ra tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông

Trung Quốc chịu sức ép khi G7 ra tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông

VTV.vn - Đó là nhận định của TS. Trần Việt Thái sau khi Hội nghị thượng đỉnh G7 đưa vấn đề Biển Đông vào tuyên bố chung năm thứ 3 liên tiếp.