hồi sức

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an ninh bệnh viện

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an ninh bệnh viện

Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện và cơ sở y tế yêu cầu tăng cường, đảm bảo an ninh trật tự bệnh viện.