TV& VIDEO

HoloLens

Doanh số HoloLens của Microsoft chưa thực sự ấn tượng

Doanh số HoloLens của Microsoft chưa thực sự ấn tượng

VTV.vn - Theo báo cáo, Microsoft chỉ bán được vài nghìn chiếc kính thực tế tăng cường HoloLens.