hợp tác lao động

Hợp tác lao động: Điểm sáng trong quan hệ ASEAN - Nhật Bản

Hợp tác lao động: Điểm sáng trong quan hệ ASEAN - Nhật Bản

VTV.vn - Số lao động ASEAN đi theo con đường tu nghiệp sinh đã chiếm tới 60% tổng số lao động nước ngoài tại Nhật Bản.