TV& VIDEO

hợp tác lao động

Lao động Việt có cơ hội làm việc tại Thái Lan

Lao động Việt có cơ hội làm việc tại Thái Lan

VTV.vn - Thái Lan đã ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc mở rộng ngành nghề cho lao động Việt Nam trong lĩnh vực công nhân nhà máy và các ngành dịch vụ.