TV& VIDEO

hợp tác xã kiểu mới

Mang nợ vì tham gia tổ hợp tác

Mang nợ vì tham gia tổ hợp tác

VTV.vn - Thực tế này đang xảy ra tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.