TV& VIDEO

hợp tác xã kiểu mới

Khuyến khích hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Khuyến khích hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

VTV.vn - Chiều 22/3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có buổi tiếp Chủ tịch Liên đoàn quốc gia Hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc.