hợp tác xã kiểu mới

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

VTV.vn - Sau gần 5 năm hoạt động theo cơ chế mới, các hợp tác xã đang dần xóa bỏ hình thức sản xuất manh mún nhỏ lẻ và hướng đến mô hình liên kết chuỗi.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive