TV& VIDEO

hợp tác xã nông nghiệp

Nông dân hết mặn mà với hợp tác xã nông nghiệp?

Nông dân hết mặn mà với hợp tác xã nông nghiệp?

VTV.vn - Hết 2016, 11.000 hợp tác xã nông nghiệp phải chuyển đổi sang mô hình kiểu mới. Thế nhưng hiện hơn 90% số hợp tác xã vẫn đang hoạt động kém hiệu quả và chưa thể chuyển đổi.