TV& VIDEO

họp thường kỳ

Hạn chế tối đa ảnh hưởng giá dầu giảm

Hạn chế tối đa ảnh hưởng giá dầu giảm

Đối phó với giá dầu thế giới giảm thấp là chủ để chính của phiên họp đầu tiên của Chính phủ trong năm 2015 và là phiên họp cuối cùng của năm Giáp Ngọ.