Houston

Bãi bỏ lệnh giới nghiêm sau bão Harvey tại Houston, Mỹ

Bãi bỏ lệnh giới nghiêm sau bão Harvey tại Houston, Mỹ

VTV.vn - Thị trưởng thành phố Houston của Mỹ ngày 15/9 đã thông báo bãi bỏ lệnh giới nghiêm áp đặt trong toàn thành phố.