TV& VIDEO

hút chân không

Đóng gói, hút chân không cho sản phẩm bún tươi

Đóng gói, hút chân không cho sản phẩm bún tươi

VTV.vn - Bột được ủ qua 7 ngày, đóng gói bằng cách hút chân không... là hai trong số rất nhiều công đoạn của quy trình chế biến sản phẩm bún tươi hút chân không.