TV& VIDEO

huy chương

Hàng trăm huân, huy chương bị bỏ quên nhiều năm

Hàng trăm huân, huy chương bị bỏ quên nhiều năm

VTV.vn - 114 huân, huy chương kháng chiến và bằng khen của các gia đình có công với Cách mạng bị bỏ quên trong tủ lưu trữ hàng chục năm trời.