TV& VIDEO

huyện đảo

Hỗ trợ huyện, xã đảo bù lỗ giá điện

Hỗ trợ huyện, xã đảo bù lỗ giá điện

VTV.vn - 5 tỉnh Quảng Trị, Bình Thuận, Kiên Giang, Quảng Nam, Bình Định sẽ được Chính phủ cấp hơn 70 tỷ đồng để bù lỗ giá điện.