TV& VIDEO

huyện Vân Đồn

Công nhận Vườn Quốc gia Bái Tử Long là Vườn Di sản của ASEAN

Công nhận Vườn Quốc gia Bái Tử Long là Vườn Di sản của ASEAN

VTV.vn - Vườn quốc gia Bái Tử Long thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa được Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN công nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN.