IPU-132

IPU-132 tại Việt Nam để lại dấu ấn tốt đẹp với quốc tế

IPU-132 tại Việt Nam để lại dấu ấn tốt đẹp với quốc tế

VTV.vn - Đại hội đồng IPU lần thứ 132 đã trở thành một dấu mốc trong lịch sử 126 năm của IPU.