TV& VIDEO

kê đơn

90% người dân sử dụng kháng sinh không được kê đơn

90% người dân sử dụng kháng sinh không được kê đơn

VTV.vn - Thống kê của Bộ Y tế, hiện có khoảng 90% thuốc kháng sinh vẫn được bán cho người dân mà không cần kê đơn.