kênh Tham Lương

WB tài trợ 300 triệu USD cho Việt Nam

WB tài trợ 300 triệu USD cho Việt Nam

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt một khoản tài trợ vốn trị giá 300 triệu USD, tương đương hơn 6.200 tỷ đồng cho Việt Nam.