TV& VIDEO

khả năng đặc biệt

Người phụ nữ khiếm thính với khả năng đặc biệt nghe bằng cách đọc môi

Người phụ nữ khiếm thính với khả năng đặc biệt nghe bằng cách đọc môi

VTV.vn - Chị Phương Hạnh chứng minh cho tất cả mọi người hiểu rằng, người khiếm thính hoàn toàn có thể nói và giao tiếp được với những người bình thường.