khắc phục

Khắc phục hậu quả bão số 10 tại Hà Tĩnh còn nhiều khó khăn

Khắc phục hậu quả bão số 10 tại Hà Tĩnh còn nhiều khó khăn

VTV.vn - Hiện trên toàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn khoảng 30.000 nhà bị đổ sập và tốc mái chưa được khắc phục.