TV& VIDEO

khách hành hương

Khai mạc Lễ hội Am Chúa tại Khánh Hòa

Khai mạc Lễ hội Am Chúa tại Khánh Hòa

VTV.vn - Hàng năm từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 3 Âm lịch, người dân Khánh Hòa đều tổ chức Lễ hội Am Chúa cầu mong an bình, gia đình hạnh phúc.