kháng nguyên

Nghiên cứu thành công vaccine hạn chế ung thư phổi phát triển

Nghiên cứu thành công vaccine hạn chế ung thư phổi phát triển

Sau 18 năm nghiên cứu, các nhà khoa học Argentina và Cuba vừa công bố một loại vaccine có khả năng hạn chế ung thư phổi phát triển.