TV& VIDEO

Khánh Ly

Danh ca Họa Mi chia sẻ về chuyện tình đẫm nước mắt trong "Chuyện của sao"

Danh ca Họa Mi chia sẻ về chuyện tình đẫm nước mắt trong "Chuyện của sao"

VTV.vn - Trong "Chuyện của sao", danh ca Họa Mi lần đầu chia sẻ nhiều về chuyện tình đẫm nước mắt với nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc.