TV& VIDEO

khiếm thính

"Giải pháp thúc đẩy hòa nhập cho người điếc và người khiếm thính"

"Giải pháp thúc đẩy hòa nhập cho người điếc và người khiếm thính"

VTV.vn - Đây là nội dung quan trọng được chia sẻ tại hội thảo vừa được tổ chức hôm 16/9 tại Hà Nội.