TV& VIDEO

khiếu kiện kéo dài

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 9 mở rộng

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 9 mở rộng

VTV.vn - Sáng 28/6, Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 mở rộng nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.