TV& VIDEO

khoai tây

Gian nan gắn nhãn khoai tây Đà Lạt

Gian nan gắn nhãn khoai tây Đà Lạt

VTV.vn - Để phân biệt được khoai tây Trung Quốc và khoai tây Đà Lạt, biện pháp được tính đến là gắn nhãn rau Đà Lạt cho các mặt hàng. Tuy nhiên, công việc này lại không dễ dàng.