TV& VIDEO

Khối các cơ quan Trung ương

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Một nhiệm kỳ nhìn lại

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Một nhiệm kỳ nhìn lại

VTV.vn - Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã nỗ lực phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, phấn đấu hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình.