khôi phục thỏa thuận ngừng bắn

Giao diện thử nghiệm VTVLive