TV& VIDEO

Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên

Đăk Lăk: Hơn 10 tỷ đồng bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng

Đăk Lăk: Hơn 10 tỷ đồng bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng

VTV.vn - Tại Đăk Lăk, người dân và chính quyền đang nỗ lực hết sức mình để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng.

  • Kon Tum - vùng đất giàu bản sắc văn hoá

    Kon Tum - vùng đất giàu bản sắc văn hoá

    Du lịch02/02/2013 07:00 AM

    Kon Tum là tỉnh một nền văn hóa khá đa dạng và phong phú, bên cạnh không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nhà rông truyền thống, tại đây còn có nhà thờ gỗ trăm tuổi, di chỉ khảo cổ Lung Leng tạo nên nền văn hóa vô cùng đặc sắc.