khu vực an toàn

ASEAN và Australia: Ưu tiên tăng cường hợp tác kinh tế và bảo đảm hòa bình, an ninh ở khu vực

ASEAN và Australia: Ưu tiên tăng cường hợp tác kinh tế và bảo đảm hòa bình, an ninh ở khu vực

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu về những định hướng quan trọng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Australia.