TV& VIDEO

khủng hoảng ngoại giao

Những rạn nứt và bất đồng ở Trung Đông trong năm 2017

Những rạn nứt và bất đồng ở Trung Đông trong năm 2017

VTV.vn - Một loạt sự kiện diễn ra tại Trung Đông trong năm 2017 cho thấy mâu thuẫn và chia rẽ giữa các nước trong khu vực đang ngày càng trở nên sâu sắc.