TV& VIDEO

kiểm toán viên

AEC có hiệu lực, doanh nghiệp kế toán, kiểm toán rộng đường "tuyển quân"

AEC có hiệu lực, doanh nghiệp kế toán, kiểm toán rộng đường "tuyển quân"

VTV.vn - Với việc Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) có hiệu lực đã mở ra cơ hội lớn cho các DN kế toán, kiểm toán ở Việt Nam tìm được nhân sự chất lượng cao từ các nước ASEAN.