kiểm toán viên

Sở hữu 33 bằng đại học, Tiến sĩ người Pháp đã học như thế nào?

Sở hữu 33 bằng đại học, Tiến sĩ người Pháp đã học như thế nào?

VTV.vn - Mới đây, Tiến sĩ Hubert Petit được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới với nhiều bằng đại học nhất (33 bằng đại học).