TV& VIDEO

Kinh đô thời trang

Ở những kinh đô thời trang châu Âu, người ta mặc thế nào khi giao mùa?

Ở những kinh đô thời trang châu Âu, người ta mặc thế nào khi giao mùa?

VTV.vn - Đó là câu hỏi sẽ được Nhà báo Trương Anh Ngọc, một người từng có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Italy chia sẻ với chương trình Café sáng với VTV3 ngày 30/10/2017.