TV& VIDEO

kinh nguyệt

Đón nhận tuổi mãn kinh như giai đoạn mới của cuộc đời

Đón nhận tuổi mãn kinh như giai đoạn mới của cuộc đời

Mãn kinh là một hiện tượng tự nhiên nhưng thực tế không phải chị em nào cũng trải qua thời kỳ này một cách thuận lợi.