TV& VIDEO

kinh tế nhà nước

Những đóng góp của kinh tế tư nhân

Những đóng góp của kinh tế tư nhân

VTV.vn - Kinh tế tư nhân đóng góp 39,21% GDP so với 28,7% của khu vực kinh tế Nhà nước, 18,07% của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và 4,04% của khu vực kinh tế tập thể.