TV& VIDEO

kinh tế nhà nước

Vốn Nhà nước bị phân tán ở nhiều bộ, ngành

Vốn Nhà nước bị phân tán ở nhiều bộ, ngành

VTV.vn -DNNN đang quản lý một nguồn lực rất lớn, khoảng 5 triệu tỷ đồng gồm nhiều lĩnh vực quan trọng và trụ cột nhưng tỷ trọng đóng góp cho nền kinh tế quốc dân chưa như mong đợi.