TV& VIDEO

kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nghệ sĩ trẻ táo bạo làm mới nhạc cách mạng

Những nghệ sĩ trẻ táo bạo làm mới nhạc cách mạng

VTV.vn - Nhóm nghệ sĩ trẻ tổ chức đêm nhạc "Người là niềm tin tất thắng" đã làm mới nhạc cách mạng và góp phần đưa dòng nhạc này đến gần hơn với giới trẻ.