TV& VIDEO

lạm phát của Mỹ

Lạm phát của Mỹ tăng nhanh nhất trong 4 năm

Lạm phát của Mỹ tăng nhanh nhất trong 4 năm

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ công bố, chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát của Mỹ, vừa có tốc độ tăng theo tháng nhanh nhất trong gần 4 năm qua.