TV& VIDEO

lạm quyền

Lạm quyền khi xác nhận giấy tờ cho học sinh

Lạm quyền khi xác nhận giấy tờ cho học sinh

VTV.vn - UBND một số xã ở Hà Nội và Hải Dương đã để xảy ra tình trạng xác nhận lý lịch cá nhân không đúng qui định của pháp luật, không đúng thẩm quyền và gây bất lợi cho học sinh.