TV& VIDEO

làm rẫy

Khánh Hòa: 130 hộ gia đình 1 thôn bỏ hoang đất sản xuất do thiếu vốn

Khánh Hòa: 130 hộ gia đình 1 thôn bỏ hoang đất sản xuất do thiếu vốn

VTV.vn - Tại thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, 130 hộ gia đình nơi đây không dám nghĩ rằng sẽ có đủ tiền để mua giống, thuê công làm lại rẫy.