TV& VIDEO

làm thêm giờ

Cần tăng giới hạn giờ làm thêm đối với người lao động

Cần tăng giới hạn giờ làm thêm đối với người lao động

VTV.vn - Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có tới hơn 80% công nhân lao động cũng hưởng ứng đề xuất tăng giờ làm thêm.