TV& VIDEO

làm thêm

Người Nhật không được phép làm thêm quá 100 giờ/tháng

Người Nhật không được phép làm thêm quá 100 giờ/tháng

VTV.vn - Theo dự luật mới của Nhật Bản, người lao động chỉ được phép làm thêm tối đa 100 giờ mỗi tháng. DN vi phạm sẽ bị phạt nặng.