TV& VIDEO

Lang Biang

Sông Đồng Nai đang... "thoi thóp"

Sông Đồng Nai đang... "thoi thóp"

VTV.vn - Sông Đồng Nai, con sông nội địa dài nhất Việt Nam, lớn thứ nhì Nam Bộ về lưu vực đã và đang bị tàn phá theo cách khó ai có thể tưởng tượng nổi.