TV& VIDEO

lãnh đạo

Chương trình đào tạo Hạt giống lãnh đạo thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia

Chương trình đào tạo Hạt giống lãnh đạo thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia

VTV.vn - Nhằm tìm kiếm bạn trẻ có khả năng trở thành lãnh đạo, chương trình Hạt giống lãnh đạo do Viện nghiên cứu giáo dục IRED tổ chức đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia.