TV& VIDEO

lao động bỏ trốn

Báo động tình trạng lao động Hà Tĩnh làm việc bất hợp pháp ở Hàn Quốc

Báo động tình trạng lao động Hà Tĩnh làm việc bất hợp pháp ở Hàn Quốc

VTV.vn - Hà Tĩnh là một trong những địa phương số lượng lao động bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc nhiều nhất cả nước.