lao động bỏ trốn

Lao động bỏ trốn vẫn được thi tiếng Hàn Quốc

Lao động bỏ trốn vẫn được thi tiếng Hàn Quốc

VTV.vn - Những lao động bỏ trốn nhưng có thời gian đầu thú và về nước từ ngày 1/4 - 31/12/2016 vẫn được tham dự kỳ thi tiếng Hàn năm 2017.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive